UpUp utskick: UpUp - Huvudinställningar

Privacy Policy för Uppskattade Upplevelser i Sverige AB (UpUp).

Org nr. 556821-9819 med registrerad adress Industrigatan 8,611 38 Nyköping

Inledning

Som användare eller besökare av vår webbapplikation/site accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Det finns en rad olika anledningar till varför vi samlar in och använder dina personuppgifter, dels med anledning av att göra registrering av ett konto hos UpUp möjlig men också för att samla in statistik om våra besökare för att förbättra och anpassa tjänsten i syfte att vid varje enskilt tillfälle vara så relevanta som möjligt för våra besökare.

Tillfällen då insamlingen sker är (utöver registrering av konto hos UpUp) via cookies vid besök hos någon av våra siter eller tjänster, när besökare fyller i ett formulär, anmäler sig till nyhetsbrev eller önskar få ett testutskick. Nedan hittar ni detaljerad beskrivning om respektive insamlingspunkt.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID REGISTRERING AV KONTO HOS UPUP

När du registrerar ett konto för genomförande av utskick registreras för- & efternamn samt mailadress. Dessa uppgifter lagras i UpUps server som är en Google Cloud My SQL databas och i portalen som skapas i samband med din registrering av vald plan.

Nämnda uppgifter sparas även i marknadsföringsplattformen och e-postmarknadsföringstjänsten Mailchimp i syfte att skicka relevanta (utifrån vald plan) nyheter, marknadsföring och uppdateringar om tjänsten UpUp samt i CRM systemet HubSpot för UpUps interna uppföljning och statistikhantering.

Informationen enligt ovan kvarstår till dess att avtalet mellan er och UpUp upphör att gälla.

Genom att registrera ett konto hos UpUp godkänns ovan angivna lagring och hantering av personuppgifter.

HANTERING AV TRANSAKTION- OCH BETALKORTSINFORMATION VID ANVÄNDANDET AV TJÄNSTEN UPUP

När du registrerar ett konto för genomförande av utskick registreras betalkortsinformation såsom kortnummer inkl. utgångsdatum och CVC-nummer samt kortinnehavare. Dessa uppgifter sparas i krypterad form endast i betalhanteringssystemet Stripe. Endast behörig personal (namn och kontaktuppgifter hittar ni längre ner) hos UpUp har tillgång till denna information.

Mer information om Stripes säkerhet hittar du här: https://stripe.com/docs/security/stripe

COOKIES

En cookie är en textfil som sätts i din webbläsare vid besök på en webbsida i syfte att samla in navigeringsdata, dvs. hur ditt beteende på en enskild site ser ut. Den kan även spara din information i form av IP-nummer som gör att din information finns lagrad och autofylls vid tillfällen då du behöver uppge exempelvis namn och mailadress.

UpUp använder följande cookies:

  • Google Analytics i syfte att följa upp och analysera trafikdata.
  • Facebook i syfte att följa upp och analysarea annonsresultat och beteendeflöden från trafik via Facebook. Denna information används även för sk. retargeting annonsering dvs. uppföljande annonsering i Facebooks miljö efter besök hos någon av UpUps webbplatser eller tjänster.
  • Linkedin i syfte att följa upp och analysarea annonsresultat och beteendeflöden från trafik via Linkedin. Denna information används även för sk. retargeting annonsering dvs. uppföljande annonsering i Linkedins miljö efter besök på någon av UpUps webbplatser eller tjänster.

Lagringen via cookies sker i samtycke med dig och du lämnar samtycke i samband med att du besöker någon av UpUps siter eller tjänster.

Du kan själv stänga av cookies i din webbläsares inställningar:

Tänk på att vissa delar av tjänster eller siter du besöker kanske inte fungerar som de ska om du blockerar eller raderar cookies.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER NÄR DU FYLLER I ETT FORMULÄR, ANMÄLER DIG TILL NYHETSBREV ELLER ÖNSKAR ETT TESTUTSKICK

Typ av personuppgift varierar beroende på vad enligt ovan du gör men typiskt sett är det för- & efternamn, företagsnamn, mailadress och i förekommande fall telefonnummer. Sammantaget för alla fall är att informationen sparas i marknadsföringsplattformen och e-postmarknadsföringstjänsten Mailchimp i syfte att skicka relevant marknadsföring och uppföljande mail beroende på vilket av ovanstående du genomfört.

Hanteringen baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse. Du kan när som helst be oss ändra dina uppgifter, få ta del av dem eller be oss ta bort dig helt från våra databaser. Du kan själv klicka på länken ”avsluta prenumeration” i mail från oss.

Personuppgifterna används ej i annat syfte och delas ej till annan part än vad som framgår enligt ovan.

Kontaktuppgifter till personer som har tillgång till information i Stripe

Företag Namn Roll Tel.nr Mail
UpUp Peter Axelsson VD 0709-321999 peter@upup.se
UpUp Simon Broström CTO 070-9949770 simon@every-day.se

 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER VID ANVÄNDANDET AV TJÄNSTEN UPUP.

UpUp är en digital tjänst som företag använder för att skicka sms och en överraskning i form av vara eller upplevelse till sina kunder. De personuppgifter som behandlas för att kunna tillhandahålla vår tjänst är telefonnummer och namn. Vidare anlitar UpUp underbiträden för att kunna tillhandahålla tjänsten.

DEFINITIONER

Personuppgiftsansvarig: Part som äger personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde: Part som tillhandahåller tjänsten för utskick

Underbiträde: Leverantör av teknisk lösning för att personuppgiftsbiträde skall kunna tillhandahålla utskickstjänsten.

ANSVARSFÖRDELNING

Vid utskick genom UpUps tjänst är företaget som använder tjänsten personuppgiftsansvarig och UpUp personuppgiftsbiträde. Detta innebär att det åligger personuppgiftsansvarig att ha samtycke från mottagarna innan utskick genomförs.

UPUP SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Av den information företaget anger vid utskick sparas endast telefonnummer och typ av gåva i UpUps system i 30 dagar, därefter krypteras uppgifterna. Servern UpUp använder är Google Cloud i en my SQL-databas som är SSH-krypterad vilket innebär att endast inloggade personer har tillgång till information. Personer med tillgång till servern återfinns längre ner. Syftet med att spara uppgifterna är för att kunna felsöka i och följa upp utskick. Informationen används ej i något annat syfte. UpUp distribuerar ej uppgifterna till tredje part bortsett från de underbiträden UpUp anlitar för att kunna tillhandahålla tjänsten. Kontaktuppgifter till de personer hos UpUp som har tillgång till personuppgifterna återfinns längre ner.

UNDERBITRÄDEN

För att kunna tillhandahålla tjänsten använder UpUp underbiträden. Dessa är Lekab Communications Systems AB, org. nr. 556340-7468, ClearOn AB, org. nr. 556121-8362 och The Farm Interactive AB, org. nr. 556758-7042. Kontaktuppgifter till personer som har tillgång till informationen hos Lekab, ClearOn och The Farm återfinns längre ner.

Lekab Communications Systems AB har sitt säte i Sverige och tillhandahåller sms-tjänsten och sparar uppgifterna i 30 dagar efter att informationen uppstår, därefter anonymiseras uppgifterna. Uppgifter som sparas är telefonnummer och text i SMS som personuppgiftsansvarig anger i samband med utskick. Syftet med att spara uppgifterna är för att kunna felsöka och följa upp utskicken. Informationen används ej i något annat syfte.

ClearOn AB har sitt säte i Sverige och tillhandahåller kupongerna som skickas med utskicken avseende varor inom dagligvaruhandeln och sparar uppgifterna i 6 månader efter kupongens sista giltighetsdag. Information som sparas är vilken typ av gåva som skickats och när den lösts in. Inga personuppgifter förekommer i detta system. Syftet med att spara uppgifterna är för att kunna felsöka och följa upp utskicken. Informationen används ej i något annat syfte.

The Farm Interactive AB har sitt säte i Sverige och är en teknikutvecklingsbyrå som hjälper UpUp med utveckling och underhåll av tjänsten. The Farm har tillgång till UpUps databas, utvecklings- och s.k. stagemiljö. Vilka personer som har tillgång till uppgifterna kan variera beroende på vad uppdraget består av. Samtliga lyder under samma sekretessförhållanden som personal hos UpUp.

Kontaktuppgifter till personer hos UpUp, Lekab, ClearOn och The Farm som har tillgång till personuppgifter:

 

Företag Namn Roll Tel.nr Mail
UpUp Peter Axelsson

 

Simon Broström

VD

 

 

CTO

0709-321999

 

070-9949770

peter@upup.se

 

 

simon@every-day.se

Lekab Jani Laine Kontoansvarig för UpUp 0705-808004 Jani.laine@lekab.se
ClearOn Pierre Gewerth Kontoansvarig för UpUp 070-7344009 Pierre.gewerth@kuponginlosen.se
The Farm Ahmed Krayem Kundansvarig för UpUp 076-6433306 Karl.mann@thefarm.se